УТИЛІЗАЦІЯ ОСАДУ

 

 

Існує кілька способів утилізації осаду:

  • Спалювання з утилізацією золи дозволяє використовувати потенціал осаду в якості матеріалу або енергетичного ресурсу.
  • Анаеробне бродіння осаду з виділенням біогазу.
  • Компостированный або знезаражений іншими методами осад застосовується для створення зелених зон (наприклад, при озелененні парків).
  • В сільському господарстві може бути використана зола від моно спалювання осаду з високим вмістом фосфору і при відсутності інших забруднюючих речовин. Концентрація біогенних елементів у золі є низькою, і для їх вилучення потрібна додаткова обробка, методи якої ще знаходяться на стадії розробки.
  • В Україні досі застосовуються мулонакопичувачі, що перешкоджає сталому управлінню осадом, так як в цьому випадку його неможливо використовувати в якості матеріалу, джерела біогенних елементів та енергетичного ресурсу, а витік із мулонакопичувачів являє собою потенційну небезпеку для водного середовища.
  • Скидання осаду на полігони ТПВ в ЄС у найближчі роки зменшиться у зв'язку з введенням нових нормативних вимог та зростаючого інтересу до відновлення біогенних елементів з осаду

Таким чином, ми пропонуємо наступні технології утилізації осаду: